Print Shortlink

Haitian Jokes

Toto – 20 an Prizon

Blag Nou genyen pou jodi a se Toto – 20 an Prizon

As told by Comedien SeJoe

Enjoy!

Partager Video sa avek zanmi w yo sou Facebook si ou renmen li.
Share this video with your Facebook friends if you like it.